ما متخصصانِ استخدام در صنعتِ  مراقبت‌های بهداشتی و آموزش هستیم. ما متخصصانِ بهداشت را جذب می کنیم، یا به شما کمک می کنیم آموزش مناسب را پیدا کنید. ما شبکه گسترده و متنوعی در داخل و خارج از کشور داریم و بنابراین در ارتباط با فرصت‌های شغلی شما ضربانِ کار را بر عهده داریم. ما به پایگاه داده‌ای از رِزومه‌های نامزدهای احتمالی دسترسی داریم و اگر در موقعیت مناسب هستید، می‌توانید رزومه خود را آپلود کنید. رزومه شما بخشی از پایگاه داده رزومه داخلی ما خواهد شد که فقط برای کارمندان ما در دسترس است. شما می‌توانید رزومه خود را بدون در نظر گرفتن اینکه وضعیت شغلی شما چگونه است، چه جویای کار فعال یا غیر فعال هستید، بارگذاری کنید. اگر موقعیت مرتبطی وجود داشته باشد که با مشخصات و شایستگی‌های شما مطابقت داشته باشد، با شما تماس خواهیم گرفت. شما همچنین این فرصت را دارید که در رزومه خود یک شریک فکریِ شایسته دریافت کنید.

در پایگاه داده ما ثبت نام کنید